SubvencionesPortlet SubvencionesPortlet

OREKA diru laguntzak: egitasmo egonkorrak dituzten irabazi asmorik gabeko kultur elkarteentzako, jarduerak eta proiektuak burutzeko


  1. (Derrigorrezkoa) Proiektuaren laburpena eta aurrekontua

  2. (Derrigorrezkoa) Laguntzaren xede den jardueraren azalpeneko txostena.

  3. (Derrigorrezkoa) Eskaera egin duen entitatearen nortasunari buruzko dokumentuak (dagokion erregistroko inskripzio ziurtagiria eta entitatearen estatutuak edo eratze eskriturak).

  4. (Derrigorrezkoa) Identifikazio Fiskaleko Kodearen Fotokopia.

  5. (Aukerazkoa) Eskatzaileak bere izenean irekitako kontu korronte baten jabetasuna ziurtatuko duen aurtengo agiria, banku edo aurrezki kutxa batek emana. Agiri hau aurkeztu behar da, bakarrik, diru laguntza lehenengo aldiz eskatzen denean edo kontua aldatu denean.

  6. (Aukerazkoa) Zerga betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen agiria. Ez da beharrezkoa Kultura Zuzendaritzari baimena emanez gero.

  7. (Aukerazkoa) Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen agiria. Ez da beharrezkoa Kultura Zuzendaritzari baimena eman badiozu eskatu dezan.