SubvencionesPortlet SubvencionesPortlet

Smart Mobility Industry


 1. (Derrigorrezkoa) Proiektua baloratzeko galdetegia.

 2. (Derrigorrezkoa) Proiektuko jardueren kronograma.

 3. (Derrigorrezkoa) Aurrekontu xehatua formatu estandarrean.

 4. (Aukerazkoa) Edukiz gero, proiektuaren azalpen zabaldua, gehienez 10 orrikoa.

 5. (Aukerazkoa) Edukiz gero, aurkeztutako proiektua egin beharra gomendatzen duen kudeaketa agiria, plan estrategikoa, lehiakortasun diagnosia edo azterketa.

 6. (Aukerazkoa) Edukiz gero, eskatzaileak dituen kalitate ziurtagiriak.

 7. (Aukerazkoa) Edukiz gero, genero berdintasunaren eta euskararen arloko ziurtagiriak edo planak.

 8. (Aukerazkoa) Eskaeran baimenik eman ez bada, Ogasunarekiko betebeharretan egunean dagoela erakusten duen ziurtagiria.

 9. (Aukerazkoa) Eskaeran baimenik eman ez bada, Gizarte Segurantzarekiko betebeharretan egunean dagoela erakusten duen ziurtagiria.

 10. (Aukerazkoa) Erakundearen izenean dirulaguntza eskatzeko baimen idatzia (eredu normalizatuan).

 11. (Aukerazkoa) Lankidetza eskaeretarako, proiektuan parte hartzen dutenen erantzukizunpeko aitorpena (3/2007 Foru Araueko 12.artikulua).