SubvencionesPortlet SubvencionesPortlet

A.4 - Gipuzkoako toki erakundeak - Jarduera fiskikoa sustatzeko tokiko programak, gipuzkoarrei zuzenduak


  1. (Derrigorrezkoa) [A.4.a) Servicio de orientación a la actividad física] A4A inprimakia: KOZ – Kirol Orientabide Zerbitzua_PROGRAMA ETA AURREKONTUA

  2. (Derrigorrezkoa) [A.4.b) Programas de intervención para la conciliación de la vida laboral y familiar con la práctica de la actividad física] A4B inprimakia: Lan bizitza eta familia jarduera fisikoa bateragarri egitera zuzendutako esku hartzeko programak_PROGRAMA ETA AURREKONTUA

  3. (Derrigorrezkoa) [A.4.c) 65 urtetik gorako herritarren artean jarduera fisikoa areagotzea bultzatzen duten eskuhartzeko programak] A4C inprimakia: 65 urtetik gorako herritarren artean jarduera fisikoa areagotzea bultzatzen duten esku hartzeko programak _PROGRAMA ETA AURREKONTUA

  4. (Derrigorrezkoa) [A.4.d) Nerabeen artean (12-18 urte) jarduera fisikoa areagotzea bultzatzen duten eskuhartzeko programak] A4D inprimakia: Nerabeen artean (12-18 urte) jarduera fisikoa areagotzea bultzatzen duten esku hartzeko programak _PROGRAMA ETA AURREKONTUA

  5. (Aukerazkoa) [Edonola ere] Zerga betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen ziurtagiria. Ez da beharrezko izango eskaera orrian Departamentuari baimena ematen bazaio horiek eskatzeko.

  6. (Aukerazkoa) [Edonola ere] Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen ziurtagiria. Ez da beharrezko izango eskaera orrian Departamentuari baimena ematen bazaio horiek eskatzeko.

  7. (Aukerazkoa) [Edonola ere] Eskatzaileak irekitako kontu korronte baten jabetasuna ziurtatuko duen aurtengo agiria, banku edo aurrezki entitate batek emana. Agiri hori beharrezkoa da bakar bakarrik kontu zenbakia aldatu bada.