1. (Derrigorrezkoa) Kode etiko adierazpena dirulaguntzak

  2. (Derrigorrezkoa) Eskatzen den diru laguntza jasotzeko aurkezten den proiektua, egingo diren jarduerak adieraziz

  3. (Derrigorrezkoa) Aurreikusten diren diru sarreren eta gastuen balantzea proiektua egiteko gastuen partidak banakatuz