1. (Derrigorrezkoa) Nortasunaren egiaztagiria (nortasun agiria, dagokion erregistroan inskribatutako eraketa eskriturak, dagokion erregistroak emandako ziurtagia eta abar).

  2. (Derrigorrezkoa) Dirulaguntza eskatzen den proiektuaren, programaren edo jardueraren gaineko azalpen txosten zehatza

  3. (Derrigorrezkoa) Proiektuaren, programaren edo jardueraren gastu eta diru sarreren aurrekontu zehatza.

  4. (Derrigorrezkoa) Eskatzaileak onuradun izateko ezintasun egoerarik ez duela adierazten duen aitorpena.

  5. (Derrigorrezkoa) Genero berdintasunaren ikuspegia berariaz lantzeari buruzko txostena.