1. (Derrigorrezkoa) Genero-txostena

  2. (Derrigorrezkoa) Eskaera

  3. (Derrigorrezkoa) Erantzukizunpeko aitorpena

  4. (Derrigorrezkoa) Txosten ekonomikoa

  5. (Derrigorrezkoa) Adierazpena jokabide kodeaz

  6. (Derrigorrezkoa) Hitzarmenaren zirriborroa

  7. (Derrigorrezkoa) Jardueren txostena

  8. (Derrigorrezkoa) Programaren diru sarreren eta gastuen aurrekontua