1. (Derrigorrezkoa) Itzulpen eta Interpretazio Lizentziaturari dagozkion ikasketak legez onartutako unibertsitateren batean egin izana egiaztatzen duen ziurtagiri akademikoa.

  2. (Derrigorrezkoa) Espediente akademikoa, agiri bidez ziurtatua.

  3. (Derrigorrezkoa) Gipuzkoako udalerriren batean azken bi urtetan erroldatuta egon izana egiaztatzen duen ziurtagiria.

  4. (Aukerazkoa) Itzulpengintza eta Interpretazioa Gradu ikasketetan euskara ez bada A hizkuntza, euskarari dagokion berariazko C1 maila egiaztatzen duen agiria.

  5. (Aukerazkoa) Itzulpengintzaren esparruko prestakuntza osagarria (ikastaroak, biltzarrak eta gisakoak) egiaztatzen duten agiriak.

  6. (Aukerazkoa) Itzulpengintzaren alorrean izandako esperientzia profesionala egiaztatzen duten agiriak.