1. (Derrigorrezkoa) [Edonola ere] Burura eraman nahi den ekintzaren azalpen txostena

 2. (Derrigorrezkoa) [Edonola ere] Aurrekontu xehatua, kontu sailak banakatuz

 3. (Derrigorrezkoa) [Merkataritza sozietatea] Zerga identifikazioko txartelaren kopia

 4. (Derrigorrezkoa) [Merkataritza sozietatea] Sinatzaileak elkartearen izenean jardun dezakeela egiaztatzen duen agiria eta haren NA

 5. (Derrigorrezkoa) [Merkataritza sozietatea] Banku edo aurrezki kutxa baten agiria, eskatzaileak bere izenean aurten kontu korronte bat duela egiaztatzen duena

 6. (Derrigorrezkoa) [Merkataritza sozietatea] Ofizialki erregistratutako eraketa eskrituren eta estatutu sozialen kopia

 7. (Derrigorrezkoa) [Irabazi asmorik gabeko elkartea] Zerga identifikazioko txartelaren kopia

 8. (Derrigorrezkoa) [Irabazi asmorik gabeko elkartea] Sinatzaileak elkartearen izenean jardun dezakeela egiaztatzen duen agiria eta haren NA

 9. (Derrigorrezkoa) [Irabazi asmorik gabeko elkartea] Banku edo aurrezki kutxa baten agiria, eskatzaileak bere izenean aurten kontu korronte bat duela egiaztatzen duena

 10. (Derrigorrezkoa) [Irabazi asmorik gabeko elkartea] Ofizialki erregistratutako eraketa eskrituren eta estatutu sozialen kopia

 11. (Derrigorrezkoa) [Langile autonomoak] Zentsu aitorpena (036 inprimakia)

 12. (Derrigorrezkoa) [Langile autonomoak] Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan alta eman izanaren egiaztagiria (840 inprimakia)

 13. (Aukerazkoa) [Merkataritza sozietatea] Jardueraren Lizentzia edota, behar bada, Ingurumeneko Baimen Bateratua