1. (Derrigorrezkoa) Gauzatuko den ekintzaren azalpen memoria.

  2. (Derrigorrezkoa) Aurrekontu xehatua,kontu sailak banakatuz

  3. (Aukerazkoa) Eraketa eskrituren eta estatutuen (dagokien erregistro ofizialean inskribatuak) kopiak. (Merkataritza sozietateek aurkeztu beharreko agiria).

  4. (Aukerazkoa) Sinatzaileak elkartearen izenean jardun dezakeela egiaztatzen duen agiriaren eta haren NAren kopia.