1. (Derrigorrezkoa) [Edonola ere] Gauzatuko den ekintzaren azalpen memoria.

  2. (Derrigorrezkoa) [Edonola ere] Aurrekontu xehatua,kontu sailak banakatuz

  3. (Aukerazkoa) [Merkataritza sozietateak] Eraketa eskrituren eta estatutuen (dagokien erregistro ofizialean inskribatuak) kopiak. (Merkataritza sozietateek aurkeztu beharreko agiria).

  4. (Aukerazkoa) [Merkataritza sozietateak] Identifikazio fiskaleko txartelaren kopia. (Merkataritza sozietateek aurkeztu beharreko agiria).

  5. (Aukerazkoa) [Merkataritza sozietateak] Sinatzaileak elkartearen izenean jardun dezakeela egiaztatzen duen agiriaren eta haren NAren kopia.

  6. (Aukerazkoa) [Merkataritza sozietateak] Banku edo aurrezki kutxa baten agiria, elkarteak bere izenean kontu korronte bat duela egiaztatzen duena. Agiri hori eskaera lehenengo aldiz aurkezten denean edo kontu korrontearen datuak aldatu direnean bakarrik aurkeztu beharko da.