1. (Derrigorrezkoa) [1. BIDEA] Proiektuaren banakako inprimakia

 2. (Derrigorrezkoa) [1. BIDEA] Udalaren edo tokiko entitatearen ziurtagiria, non egiaztatzen den bidea udal titularitatekoa edo erabilera publikokoa dela

 3. (Derrigorrezkoa) [1. BIDEA] Memoria

 4. (Derrigorrezkoa) [1. BIDEA] Planoa/k, bidearen geolokalizazioa barne

 5. (Derrigorrezkoa) [1. BIDEA] Aurrekontua

 6. (Derrigorrezkoa) [2. BIDEA] Udalaren edo tokiko entitatearen ziurtagiria, non egiaztatzen den bidea udal titularitatekoa edo erabilera publikokoa dela

 7. (Derrigorrezkoa) [2. BIDEA] Memoria

 8. (Derrigorrezkoa) [2. BIDEA] Planoa/k, bidearen geolokalizazioa barne

 9. (Derrigorrezkoa) [2. BIDEA] Aurrekontua

 10. (Derrigorrezkoa) [2. BIDEA] Proiektuaren banakako inprimakia

 11. (Derrigorrezkoa) [3. BIDEA] Udalaren edo tokiko entitatearen ziurtagiria, non egiaztatzen den bidea udal titularitatekoa edo erabilera publikokoa dela

 12. (Derrigorrezkoa) [3. BIDEA] Memoria

 13. (Derrigorrezkoa) [3. BIDEA] Planoa/k, bidearen geolokalizazioa barne

 14. (Derrigorrezkoa) [3. BIDEA] Aurrekontua

 15. (Derrigorrezkoa) [3. BIDEA] Proiektuaren banakako inprimakia

 16. (Derrigorrezkoa) [4. BIDEA] Udalaren edo tokiko entitatearen ziurtagiria, non egiaztatzen den bidea udal titularitatekoa edo erabilera publikokoa dela

 17. (Derrigorrezkoa) [4. BIDEA] Memoria

 18. (Derrigorrezkoa) [4. BIDEA] Planoa/k, bidearen geolokalizazioa barne

 19. (Derrigorrezkoa) [4. BIDEA] Aurrekontua

 20. (Derrigorrezkoa) [4. BIDEA] Proiektuaren banakako inprimakia

 21. (Derrigorrezkoa) [5. BIDEA] Udalaren edo tokiko entitatearen ziurtagiria, non egiaztatzen den bidea udal titularitatekoa edo erabilera publikokoa dela

 22. (Derrigorrezkoa) [5. BIDEA] Memoria

 23. (Derrigorrezkoa) [5. BIDEA] Planoa/k, bidearen geolokalizazioa barne

 24. (Derrigorrezkoa) [5. BIDEA] Aurrekontua

 25. (Derrigorrezkoa) [5. BIDEA] Proiektuaren banakako inprimakia

 26. (Aukerazkoa) [Edonola ere] Zerga betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen agiria (ez da beharrezkoa eskaera orrian baimena emanez gero).

 27. (Aukerazkoa) [Edonola ere] Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen agiria (ez da beharrezkoa eskaera orrian baimena emanez gero)

 28. (Aukerazkoa) [1. BIDEA] Baldintza teknikoen agiria

 29. (Aukerazkoa) [2. BIDEA] Baldintza teknikoen agiria

 30. (Aukerazkoa) [3. BIDEA] Baldintza teknikoen agiria

 31. (Aukerazkoa) [4. BIDEA] Baldintza teknikoen agiria

 32. (Aukerazkoa) [5. BIDEA] Baldintza teknikoen agiria