1. (Derrigorrezkoa) [Hasierako eskaera] 2022. urtean elkartearen zerbitzuak jasoko dituzten ustiategien zerrenda

  2. (Derrigorrezkoa) [Hasierako eskaera] 2022. urtean zerbitzu bakoitza emango duten langileen zerrenda

  3. (Derrigorrezkoa) [Hasierako eskaera] 2022. urtean emango diren zerbitzuen gastuen aurreikuspena.

  4. (Derrigorrezkoa) [Hasierako eskaera] Zuzendaritza organoetako ordezkaritzaren erantzukizunpeko adierazpena, sexuen arabera bereizita (ereduaren arabera).

  5. (Derrigorrezkoa) [Gastuen justifikazioak eta ordainketa eskaera] Nekazaritzako ustiategiei emandako ordezkapen zerbitzuen kopurua eta horiei aplikatutako tarifak zehaztuko dituen memoria.

  6. (Derrigorrezkoa) [Gastuen justifikazioak eta ordainketa eskaera] Gastuen eta lan parteen zerrendak (ereduaren arabera)

  7. (Derrigorrezkoa) [Gastuen justifikazioak eta ordainketa eskaera] Bi aldeek sinatutako lan parteak.

  8. (Derrigorrezkoa) [Gastuen justifikazioak eta ordainketa eskaera] Nominak eta gastuen eta ordainketen egiaztagiriak

  9. (Aukerazkoa) [Hasierako eskaera] Eraketa eskrituraren eta estatutuen fotokopia konpultsatua

  10. (Aukerazkoa) [Hasierako eskaera] Nekazaritzako ustiategiei emandako ordezkapen zerbitzuen kopurua eta horiei aplikatutako tarifak zehaztuko dituen memoria.

  11. (Aukerazkoa) [Gastuen justifikazioak eta ordainketa eskaera] Urteko kontua (ekitaldiaren azken justifikazioa bada).