1. (Derrigorrezkoa) [1. Errepide] Udalaren edo toki erakunde txikiaren ziurtagiria, non egiaztatzen den jarduketa eremua udal titulartasunekoa dela.

  2. (Derrigorrezkoa) [1. Errepide] Eraginaren mugaketa, jardute-eremuak Gipuzkoako Foru Aldundiko bideen jabari publikoari eragiten badio.

  3. (Derrigorrezkoa) [1. Errepide] Dokumentu teknikoa, obrak zehazteko eta lizitatzeko nahikoa dena, eta gutxienez dokumentu hauek izango dituena: * Azalpen memoria (jarduera eta bide segurtasunean esperotako eragina). * Aurrekontua * Planoak (beharrezkoak direnean)

  4. (Derrigorrezkoa) [2. Errepide] Udalaren edo toki erakunde txikiaren ziurtagiria, non egiaztatzen den jarduketa eremua udal titulartasunekoa dela.

  5. (Derrigorrezkoa) [2. Errepide] Eraginaren mugaketa, jardute-eremuak Gipuzkoako Foru Aldundiko bideen jabari publikoari eragiten badio.

  6. (Derrigorrezkoa) [2. Errepide] Dokumentu teknikoa, obrak zehazteko eta lizitatzeko nahikoa dena, eta gutxienez dokumentu hauek izango dituena: * Azalpen memoria (jarduera eta bide segurtasunean esperotako eragina). * Aurrekontua * Planoak (beharrezkoak direnean)

  7. (Derrigorrezkoa) [3. Errepide] Udalaren edo toki erakunde txikiaren ziurtagiria, non egiaztatzen den jarduketa eremua udal titulartasunekoa dela.

  8. (Derrigorrezkoa) [3. Errepide] Eraginaren mugaketa, jardute-eremuak Gipuzkoako Foru Aldundiko bideen jabari publikoari eragiten badio.

  9. (Derrigorrezkoa) [3. Errepide] Dokumentu teknikoa, obrak zehazteko eta lizitatzeko nahikoa dena, eta gutxienez dokumentu hauek izango dituena: * Azalpen memoria (jarduera eta bide segurtasunean esperotako eragina). * Aurrekontua * Planoak (beharrezkoak direnean)