1. (Derrigorrezkoa) Eskumena duen udal-organoak diru-laguntza eskatzeko hartutako erabakiaren ziurtagiria, 6.2 oinarriaren arabera.

  2. (Derrigorrezkoa) Azalpen-txostena, diruz lagunduko diren bizikletentzako azpiegiturak non jartzea aurreikusten den zehaztuta, eta azpiegitura horien hautaketa justifikatuta.

  3. (Derrigorrezkoa) Diruz lagunduko diren azpiegitura guzti-guztiak zehazten dituen koadroa:

  4. (Derrigorrezkoa) Dirulaguntzaren xede den azpiegitura bakoitzari buruzko informazio hori bera xls formatuan edo antzekoan ere eman beharko da, eta horrekin batera:

  5. (Derrigorrezkoa) Dirulaguntza jaso dezakeen jardueran genero-ikuspegia txertatzeko egin beharreko jardueren memoria.

  6. (Aukerazkoa) Aurrekontu banakatua.