1. (Derrigorrezkoa) ZIUR fundazioarekin lankidetza, koordinazio eta lerrokatze maila (eredua bete).

  2. (Derrigorrezkoa) ZIUR fundazioak igorritako aurrediagnostikoari dagokion txostena.

  3. (Derrigorrezkoa) Aurrekontu xehatua formatu estandarrean (agiria bete)

  4. (Derrigorrezkoa) Proiektuko jardueren kronograma.

  5. (Derrigorrezkoa) Proiektuaren azalpen zabaldua, gehienez 10 orrikoa.

  6. (Derrigorrezkoa) Proiektua baloratzeko galdetegia (agiria bete).

  7. (Aukerazkoa) Edukiz gero, euskararen arloko ziurtagiriak edo planak.

  8. (Aukerazkoa) Erakundearen izenean dirulaguntza eskatzeko baimen idatzia, ereduaren arabera (agiria bete).

  9. (Aukerazkoa) Edukiz gero, genero berdintasunaren arloko ziurtagiriak edo planak.