1. (Derrigorrezkoa) Proiektua baloratzeko galdetegia.

  2. (Derrigorrezkoa) Proiektuaren kostuaren aurrekontu xehatua.

  3. (Aukerazkoa) Edukiz gero, eskatzaileak dituen ziurtagiriak "Ingurumena" gaian.

  4. (Aukerazkoa) Edukiz gero, entitate eskatzaileak dituen ziurtagiriak "Erantzukizun soziala" gaian.

  5. (Aukerazkoa) Edukiz gero, eskatzaileak dituen ziurtagiriak "Berdintasuna eta bateragarritasuna" gaian.

  6. (Aukerazkoa) Edukiz gero, eskatzaileak dituen ziurtagiriak "Euskara" gaian.

  7. (Aukerazkoa) Erakundearen izenean dirulaguntza eskatzeko baimen idatzia (eredu normalizatuan).