1. (Derrigorrezkoa) Proiektua baloratzeko galdetegia (online bete)

  2. (Derrigorrezkoa) I+G Gastuen Aurrekontua (online bete)

  3. (Derrigorrezkoa) Proiektuaren azalpen zabaldua, gehienez 10 orrikoa

  4. (Derrigorrezkoa) Proiektuan parte hartuko duten barne langileren xehetasunak (eredu normalizatuan)

  5. (Aukerazkoa) Edukiz gero, aurkeztutako proiektua egin beharraren gomendapena

  6. (Aukerazkoa) Erakundearen izenean dirulaguntza eskatzeko baimen idatzia (eredu normalizatuan)

  7. (Aukerazkoa) Edukiz gero, eskatzaileak dituen kalitate ziurtagiriak

  8. (Aukerazkoa) Edukiz gero, genero berdintasunaren arloko jarduketen zurigarriak

  9. (Aukerazkoa) Edukiz gero, euskararen arloko jarduketen zurigarriak

  10. (Aukerazkoa) Elkarlanean egindako proiektuen kasuan, enpresen arteko lankidetza akordioa.