1. (Derrigorrezkoa) [Edonola ere] Aurrekontu xehatua formatu estandarrean. (Online)

  2. (Derrigorrezkoa) [Edonola ere] Proiektua baloratzeko galdetegia. (Online)

  3. (Derrigorrezkoa) [Edonola ere] Proiektuko jardueren kronograma.

  4. (Derrigorrezkoa) [ELKARLANEAN: Entitate liderra] Elkarlanean egindako proiektuen kasuan, enpresen arteko lankidetza akordioa.

  5. (Aukerazkoa) [Edonola ere] Edukiz gero, proiektuaren azalpen zabaldua, gehienez 10 orrikoa

  6. (Aukerazkoa) [Edonola ere] Edukiz gero, genero berdintasunaren arloko jarduketen zurigarriak

  7. (Aukerazkoa) [Edonola ere] Edukiz gero, euskararen arloko jarduketen zurigarriak

  8. (Aukerazkoa) [Edonola ere] Erakundearen izenean dirulaguntza eskatzeko baimen idatzia (eredu normalizatuan)