1. (Derrigorrezkoa) [Edonola ere] 5.- IV ERANSKINA: Berdintasunean espezializatutako teknikarien lanpostua sortzeko eta lanpostuen zerrendan sartzeko konpromisoaren erantzukizunpeko adierazpena

 2. (Derrigorrezkoa) [Edonola ere] 3.- II. ERANSKINA: Erakundeak deialdiaren urtean berdintasun politiketan duen aurrekontuari buruzko informazioa

 3. (Derrigorrezkoa) [Edonola ere] 4.- III. ERANSKINA: Berdintasunean espezializazioa duen teknikariari buruzko informazioa

 4. (Derrigorrezkoa) [Edonola ere] Udalaren berdintasun planifikazioa

 5. (Derrigorrezkoa) [Edonola ere] Entitateko idazkariaren ziurtagiria, proiektu estrategikoa egiteak sortutako gastuari buruzko aurrekontu osoaren % 20a, gutxienez, kofinantzatu dela egiaztatzen duena.

 6. (Derrigorrezkoa) [1.-Berdintasun arloan lehentasunezkoak diren esku-hartze arloei lotutako proiektuen eskaera txostena] 1.- Berdintasun arloan lehentasunezkoak diren esku-hartze arloei lotutako proiektuen eskaera txostena

 7. (Derrigorrezkoa) [2.- Udaletako ahanduntze espazioetako jarduera gisa eratzen diren jarduerak garatzen dituzten proiektuen eskaera txostena] 2.- Udaletako ahalduntze espazioetako jarduera gisa eratzen diren jarduerak garatzen dituzten proiektuen eskaera txostena

 8. (Aukerazkoa) [Edonola ere] Emakume eta gizonen berdintasunari buruzko trebakuntza ikastaro bat, gutxienez, egin izanaren ziurtagiria; ikastaro hori, gutxienez, 150 ordukoa izango da, eta organo ofizial batek ziurtatua (unibertsitatea edo administrazio publikoa).

 9. (Aukerazkoa) [Edonola ere] Entitateak irekitako kontu korronte baten jabetasuna ziurtatzen duen agiria, diru etxe batek emana. Lehenengo aldiz aurkezten direnak edo kontu zenbakia aldatu nahi dutenek.

 10. (Aukerazkoa) [Edonola ere] Aholkularitza entitateen kasuan: Emakunderen egiaztagiria, emakume eta gizonen berdintasunari buruzko laguntza teknikoa emateko aholkularitza entitate gisa homologatzen duena

 11. (Aukerazkoa) [Edonola ere] Proiektua burutzeko pertsona fisikoak edo juridikoak kontratatuz gero, kontratatutako talde teknikoaren edo pertsona fisiko nahiz juridikoen prestakuntza eta esperientzia profesionala egiaztatzen dituen agiria.

 12. (Aukerazkoa) [Edonola ere] Mankomunitateen kasuan: estatutuen kopia, mankomunitatearen jarduera-mota eta izaera juridikoa adierazita