1. (Derrigorrezkoa) Eskatutako diru laguntzaren xede den ihardueraren txosten xehekatua

  2. (Derrigorrezkoa) Egitarau horretarako aurreikusitako gastu eta diru arreraren aurrekontu banakatua

  3. (Derrigorrezkoa) Aurreikusitako gastu eta dirusarreraren aurrekontuaren onespen akta

  4. (Aukerazkoa) Zerga betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen agiria. OHARRA: Ez da beharrezkoa Kultura Zuzendaritza Orokorrari baimena emanez gero

  5. (Aukerazkoa) Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen agiria. OHARRA: Ez da beharrezkoa Kultura Zuzendaritza Orokorrari baimena emanez gero.