1. (Derrigorrezkoa) 1. eranskina. 2022. urtean kirol ekipamenduen arloan aurreikusitako jarduketei buruzko datuak biltzeko fitxa

  2. (Derrigorrezkoa) Aurreproiektua edo oinarrizko proiektua, non adieraziko baitira proiektuko instalazioaren edo instalazioen xehetasun nagusiak: teknikoak, kirol aldekoak, hirigintzakoak, aurrekontukoak, nahiz bestelakoak.

  3. (Derrigorrezkoa) Aldez aurreko egoera txostena non aipatuko den nola jaso diren neskatoen eta emakumeen beharrak eta espezifikotasunak proposatutako proiektuetan.

  4. (Derrigorrezkoa) 2. eranskina. Berdintasunari buruzko irizpide nagusien azterketarako zerrenda

  5. (Derrigorrezkoa) Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta haren sektore publikoaren dirulaguntza publikoei aplikatu beharreko jokabide kodea eta zuzentasun instituzionaleko esparrua betetzeari buruzko adierazpena

  6. (Aukerazkoa) Instalazioaren Bideragarritasun-Azterlana, halakorik izanez gero.

  7. (Aukerazkoa) Instalazioaren Kudeaketa-Plana, halakorik izanez gero.

  8. (Aukerazkoa) Genero-Eraginari buruzko Txostena, halakorik izanez gero.

  9. (Aukerazkoa) Naturgune babestuak kudeatzeko eskumena duen organoaren aldez aurreko baimena, hala badagokio