1. (Derrigorrezkoa) C6B formularioa: Gastuen eta diru sarreren aurrekontu xehatua

  2. (Derrigorrezkoa) C6C formularioa (Ekitaldian zehar euskarari emango zaion erabileraren plana).

  3. (Derrigorrezkoa) C6D formularioa (Ekitaldian Gipuzkoako Foru Aldundiak duen lankidetzaren zabalkunderako plana, gutxienez Gazteria eta Kirol Zuzendaritza Nagusiak emandako edukiei egokitu beharko zaiena)

  4. (Derrigorrezkoa) C6A formularioa: Ekitaldiaren deskripzioa

  5. (Aukerazkoa) Dagokion Espainiako federazioaren ziurtagiria, ekitaldi horren antolaketaren esleipenari buruzkoa, antolaketa horrengatik kanon kontzeptuan ordaindu beharreko kopuruarekin batera. (derrigorrezkoa da C.6.c. oinarriko ekitaldietarako)