Subvenciones Subvenciones

Ikastetxeentzako dirulaguntzak: Garapen jasangarriaren arloko inbertsioak


  1. (Derrigorrezkoa) Gauzatuko den ekintzaren azalpen memoria.

  2. (Derrigorrezkoa) Aurrekontu xehatua,kontu sailak banakatuz

  3. (Aukerazkoa) Eskaera paperen bitartez egiteko eskaera-instantzia, Gipuzkoako Foru Aldundiko erregistroan aurkezteko (ez da beharrezkoa eskaera telematikoa egiteko)

  4. (Aukerazkoa) Eraketa eskrituren eta estatutuen (dagokien erregistro ofizialean inskribatuak) kopiak. (Merkataritza sozietateek aurkeztu beharreko agiria).

  5. (Aukerazkoa) Sinatzaileak elkartearen izenean jardun dezakeela egiaztatzen duen agiriaren eta haren NAren kopia.

  6. (Aukerazkoa) Jarduera lizentzia edo ingurumen baimena