1. (Derrigorrezkoa) Titulu akademikoaren kopia

  2. (Derrigorrezkoa) Nortasun agiriaren kopia

  3. (Derrigorrezkoa) Eskatzailearen curriculum labur bat

  4. (Derrigorrezkoa) Tutoretza edo zuzendaritzako lanak egingo dituen pertsonaren NANaren fotokopia eta tutore edo zuzendari horrek bere lan profesionala betetzen duen erakundeak sinatu eta zigilatutako ziurtagiria, konpromiso bertan ziurtatuz

  5. (Derrigorrezkoa) Lanaren aurreproiektua, 15-20 orri ingurukoa, euskaraz eta gaztelaniaz

  6. (Aukerazkoa) Euskara ezagutza egiaztatzen duen tituluaren kopia

  7. (Aukerazkoa) Ingelesaren ezagutza egiaztatzen duen tituluaren kopia.

  8. (Aukerazkoa) Beka eskatzen duen pertsonaren eta ikerketa-talde baten, unibertsitate baten edo enpresa pribatu baten arteko lotura erakusten duen dokumentu baliagarria