1. (Derrigorrezkoa) Bekaren xedea den proiektuaren aurreproiektua.

  2. (Derrigorrezkoa) Titulu akademikoaren kopia .

  3. (Derrigorrezkoa) Tutoretza edo zuzendaritza lanak egingo dituen pertsonak sinatutako ziurtagiria: bertan adieraziko da bekaren xede den proiektuaren tutore edo zuzendari izateko konpromisoa hartzen duela.

  4. (Derrigorrezkoa) Tutoretza edo zuzendaritzako lanak egingo dituen pertsonaren NANaren fotokopia .

  5. (Derrigorrezkoa) Beka eskatzen duen pertsonaren NANaren kopia.

  6. (Derrigorrezkoa) Eskatzailearen curriculum laburra.

  7. (Derrigorrezkoa) Erantzukizunpeko adierazpena, bekaren garapenerako bateraezina den jarduera profesionala garatzen ez dela oinarrietan adierazitako eremuan

  8. (Aukerazkoa) Euskararen ezagutza egiaztatzen duen tituluaren kopia.

  9. (Aukerazkoa) Ingelesaren ezagutza egiaztatzen duen tituluaren kopia.

  10. (Aukerazkoa) Pertsona eskaeragileak egindako argitalpen, ekoizpen eta abarren egiaztagiriak.