1. (Derrigorrezkoa) Eskatzailearen kurrikulum laburra

  2. (Derrigorrezkoa) Erantzukizunpeko adierazpena, bekaren garapenerako bateraezina den jarduera profesionala garatzen ez dela oinarrietan adierazitako eremuan

  3. (Derrigorrezkoa) Bekaren xedea den proiektuaren aurreproiektua

  4. (Derrigorrezkoa) Beka eskatzen duen pertsonaren NANaren fotokopia.

  5. (Derrigorrezkoa) Titulu akademikoan kopia.

  6. (Derrigorrezkoa) Tutoretza edo zuzendaritzako lanak egingo dituen pertsonaren NANaren fotokopia eta tutore edo zuzendari horrek bere lan profesionala betetzen duen erakundeak sinatu eta zigilatutako ziurtagiria, konpromiso bertan ziurtatuz

  7. (Aukerazkoa) Euskararen ezagutza egiaztatzen duen tituluaren kopia.

  8. (Aukerazkoa) Ingelesaren ezagutza egiaztatzen duen tituluaren kopia.

  9. (Aukerazkoa) Pertsona eskaeragileak egindako argitalpen zientifikoen kopia

  10. (Aukerazkoa) Beka eskatzen duen pertsonaren eta ikerketa-talde baten lotura erakusten duen tutorearen aitorpena