1. (Derrigorrezkoa) Erakundearen identifikazio-datuak, enpresa kategoria (tamaina) eta eskatzen diren zerbitzuak jasoko dituen galdetegi laburra.

  2. (Derrigorrezkoa) Aholkularitza enpresaren eskaintza

  3. (Derrigorrezkoa) Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren ziurtagiri historikoa.

  4. (Aukerazkoa) Erakundearen izenean dirulaguntza eskatzeko baimen idatzia (eredu normalizatuan).

  5. (Aukerazkoa) Autodiagnostiko-azterketa (ZIUR metodologia)