1. (Paperazkoa) Eskaera internetez egindako eskaeretan behar da

  2. (Derrigorrezkoa) Eskatzailearen nortasunaren egiaztagiria(estatutuak, dagokion erregistroan inskribatutako eraketa eskriturak, erregistroaren ziurtagiria, etab...) aurretik aurkeztu ez bada.

  3. (Derrigorrezkoa) Arkeologia jarduerari buruzko txostena 5.1.g atalean jasotzen diten alderdi guztiak jasoko dituena

  4. (Derrigorrezkoa) Banku edo Kontu korrontearen titularitatea ziurtatzen duen dokumentua lehen aurkeztu ez bada

  5. (Derrigorrezkoa) Identifikazio Fiskaleko Zenbakiaren fotokopia (Enpresak) edo N.A.N-a bere kasuan (partikularrak edo ordezkariak)

  6. (Derrigorrezkoa) JEZ-aren barruan dagoela ziurtatzen duen agiria (autonomo eta enpresak soilik)

  7. (Derrigorrezkoa) Eskuhartzearen jatorrizko fakturak

  8. (Aukerazkoa) Zerga betebeharrak (ogasuna) egunean dituela egiaztatzen duen agiri eguneratua Aldundiari hau ziurtatzeko baimenik eman ez zaionean.

  9. (Aukerazkoa) Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen agiria Aldundiari hau ziurtatzeko baimenik eman ez zaionean.