1. (Derrigorrezkoa) Material arkeologikoa Gordailuan entregatzeko konpromezua. 2017arte baimendutako indusketak. Imprimatu, sinatu, eskaneatu eta erantsi.

  2. (Derrigorrezkoa) Eskatzailearen nortasunaren egiaztagiria. Beharrezkoa, aurretik aurkeztu ez denean (OHARRAK ikusi)

  3. (Derrigorrezkoa) Banku edo Kontu korrontearen titularitatea ziurtatzen duen dokumentua. Beharrezkoa, aurretik aurkeztu ez denean ( OHARRAK ikusi)

  4. (Derrigorrezkoa) Egin behar den programa edo jarduerari buruzko proiektu zehatza. Aurrekontua argi adierazi beharko da.

  5. (Aukerazkoa) Zerga betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen agiria. Aldundiari hau ziurtatzeko baimenik eman ez zaionean edo zerga egoitza Gipuzkoako lurraldea ez denean..

  6. (Aukerazkoa) Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen agiria. Aldundiari hau ziurtatzeko baimenik eman ez zaionean.

  7. (Aukerazkoa) Aurtengo aurrekontuan proposatzen den esku hartze edo programa hori egiteko behar beste diru xedatu denaren ziurtagiria (Eskatzaile diren erakunde publikoak)