1. (Derrigorrezkoa) [Edonola ere] Mínimis laguntzen aitorpena

  2. (Derrigorrezkoa) [Edonola ere] Hornitzaileak emandako aurrekontua

  3. (Derrigorrezkoa) [Aurreko aitorpena ez du egiten, eta behar diren agiriak eransten ditu, ordezkatzen duen entitateak zerga arloko eta Gizarte Segurantzako betebeharrak betetzen dituela ziurtatzen dutenak.] Zerga betebeharrak egunean izatearen ziurtagiria

  4. (Derrigorrezkoa) [Aurreko aitorpena ez du egiten, eta behar diren agiriak eransten ditu, ordezkatzen duen entitateak zerga arloko eta Gizarte Segurantzako betebeharrak betetzen dituela ziurtatzen dutenak.] Gizarte Segurantzako betebeharrak egunean izatearen ziurtagiria