Subvenciones Subvenciones

Diru laguntza izendunak-gazteria


  1. (Derrigorrezkoa) Eskatzen den diru laguntza jasotzeko aurkezten den proiektua, egingo diren jarduerak adieraziz

  2. (Derrigorrezkoa) Aurreikusten diren diru sarreren eta gastuen balantzea proiektua egiteko gastuen partidak banakatuz

  3. (Derrigorrezkoa) Identifikazio fiskaleko txartelaren kopia

  4. (Aukerazkoa) Zerga betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen ziurtagiria. Ez da beharrezko izango eskaera orrian Departamentuari baimena ematen bazaio horiek eskatzeko.

  5. (Aukerazkoa) Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen ziurtagiria. Ez da beharrezko izango eskaera orrian Departamentuari baimena ematen bazaio horiek eskatzeko.

  6. (Aukerazkoa) Eskatzaileak irekitako kontu korronte baten jabetasuna ziurtatuko duen aurtengo agiria, banku edo aurrezki entitate batek emana. Agiri hori beharrezkoa da bakar bakarrik kontu zenbakia aldatu bada.