Subvenciones Subvenciones

Auzolanean antolatutako gazteen proiektuentzako diru laguntzak


  1. (Derrigorrezkoa) Proiektuaren taldekide guztien administrazio auzotasunaren egiaztagiria.

  2. (Derrigorrezkoa) Taldekide guztien NANaren fotokopia

  3. (Derrigorrezkoa) Proiektua eta gastu eta sarreren aurrekontua

  4. (Aukerazkoa) Zerga betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen ziurtagiria. Ez da beharrezko izango eskaera orrian Departamentuari baimena ematen bazaio horiek eskatzeko.

  5. (Aukerazkoa) Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen ziurtagiria. Ez da beharrezko izango eskaera orrian Departamentuari baimena ematen bazaio horiek eskatzeko.

  6. (Aukerazkoa) Eskatzaileak irekitako kontu korronte baten jabetasuna ziurtatuko duen aurtengo agiria, banku edo aurrezki entitate batek emana. Agiri hori beharrezkoa da bakar bakarrik kontu zenbakia aldatu bada.