Subvenciones Subvenciones

Eskualdeetako turismo eragileak (dirulaguntza izendunak)


  1. (Derrigorrezkoa) Jarduera memoria

  2. (Derrigorrezkoa) Diru-sarreren eta gastuen aurrekontu zehaztua

  3. (Aukerazkoa) Zerga betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duten aurtengo ziurtagiria. Bestela, Gipuzkoako Foru Aldundiak elektronikoki egiaztatuko du.

  4. (Aukerazkoa) Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duten aurtengo ziurtagiria (baimena eman ez den kasuetan)