1. (Derrigorrezkoa) Egin beharreko obraren proiektua eta aurrekontu zehatza

  2. (Derrigorrezkoa) Laguntza eskatzen den obrarako Udalak egindako aurrekontu xedapenaren ziurtagiria

  3. (Aukerazkoa) Zerga betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen ziurtagiria

  4. (Aukerazkoa) Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen ziurtagiria