Subvenciones Subvenciones

MUNDURA beren proiektu artistikoak nazioartera eramateko Gipuzkoako pertsona fisiko eta irabazi asmorik gabeko entitateei zuzendutako diru lagun¬tzak


  1. (Derrigorrezkoa) Proiektuaren eta aurrekontuaren laburpena

  2. (Derrigorrezkoa) Identifikazio Fiskaleko Zenbakiaren Fotocopia

  3. (Derrigorrezkoa) Laguntzaren xede den jardueraren azalpeneko txostena.