Subvenciones Subvenciones

EQZEko (Elias Querejeta Zine Eskola) graduondoko ikastaroetakoaren batean matrikulazio gastuak ordaintzeko beka


  1. (Paperazkoa) [Edonola ere] Eskaera paperen bitartez egiteko eskaera-instantzia, Gipuzkoako Foru Aldundiko erregistroan aurkezteko (ez da beharrezkoa eskaera telematikoa egiteko)

  2. (Derrigorrezkoa) [Edonola ere] Eskatzaileen nortasuna egiaztatzen duen agiriaren kopia

  3. (Derrigorrezkoa) [Edonola ere] Eskatzaileak onuradun izateko eragozpenik ez duela adierazten duen lekukotasuna, ziurtagiria edo, hala badagokio, ardurapeko aitorpena. (ez da beharrezkoa eskaera telematikoa egiteko)

  4. (Derrigorrezkoa) [Edonola ere] Diru laguntza eskatzen den proiektuaren, programaren edo jardueraren gaineko azalpen txosten zehatza.

  5. (Derrigorrezkoa) [Edonola ere] Curriculum vitae dokumentatua

  6. (Derrigorrezkoa) [Edonola ere] Auzotartasun egiaztagiria, egilea azken hamar urteetan gutxienez bost urtez Gipuzkoako Lurralde Historikoko herriren batean bizi izan dela ziurtatzen duena.

  7. (Derrigorrezkoa) [Edonola ere] EQZEko ikastaroan izena emateko eskaera egin izanaren egiaztagiria.

  8. (Aukerazkoa) [Edonola ere] Eskatzaileak irekitako kontu korronte baten jabetasuna ziurta tzen duen agiria.