1. (Aukerazkoa) - Ekonomia Jardueren gaineko Zergan aurten altan dagoela egiaztatzen duen agiriaren fotokopia, betiere deialdi honek aipatutako jarduerarekin zerikusia duen atalari dagokionean.

  2. (Aukerazkoa) Bonoak zein antzoki edo museotan onartuko diren adierazi.