Subvenciones Subvenciones

KULTURA BONUA


  1. (Derrigorrezkoa) [Edonola ere] Identifikazio fiskalaren kodea

  2. (Derrigorrezkoa) [1.mota: DENDAK. EUSKARAZKO PRODUKTUAK] Eskatzailearen nortasunaren egiaztagiria (kasuan kasu nortasun agiria edo dagokion erregistroan inskribatutako eraketa eskriturak edo dagokion erregistroak emandako ziurtagiria eta abar).

  3. (Derrigorrezkoa) [1.mota: DENDAK. EUSKARAZKO PRODUKTUAK] Joan den urteko Ekonomi Jardueren gaineko Zerga ordaindu duela edo salbuetsita dagoela egiaztatzen duen agiria eta aurten altan dagoela egiaztatzen duen agiria, beti ere deialdi honek aipatutako jarduerarekin zerikusia duen atalari dagokionean.

  4. (Derrigorrezkoa) [2.mota: DENDAK. ERDARAZKO PRODUKTUAK] Joan den urteko Ekonomi Jardueren gaineko Zerga ordaindu duela edo salbuetsita dagoela egiaztatzen duen agiria eta aurten altan dagoela egiaztatzen duen agiria, beti ere deialdi honek aipatutako jarduerarekin zerikusia duen atalari dagokionean.

  5. (Derrigorrezkoa) [2.mota: DENDAK. ERDARAZKO PRODUKTUAK] Eskatzailearen nortasunaren egiaztagiria (kasuan kasu nortasun agiria edo dagokion erregistroan inskribatutako eraketa eskriturak edo dagokion erregistroak emandako ziurtagiria eta abar).

  6. (Aukerazkoa) [Edonola ere] Zerga betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen agiria.

  7. (Aukerazkoa) [Edonola ere] Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen agiria.

  8. (Aukerazkoa) [Edonola ere] Eskatzailea titular den kontu korronte baten agiria.

  9. (Aukerazkoa) [Edonola ere] Eskatzailearen nortasunaren egiaztagiria (kasuan kasu nortasun agiria edo dagokion erregistroan inskribatutako eraketa eskriturak edo dagokion erregistroak emandako ziurtagiria eta abar).

  10. (Aukerazkoa) [Edonola ere] Joan den urteko Ekonomi Jardueren gaineko Zerga ordaindu duela edo salbuetsita dagoela egiaztatzen duen agiria eta aurten altan dagoela egiaztatzen duen agiria, beti ere deialdi honek aipatutako jarduerarekin zerikusia duen atalari dagokionean.