1. (Derrigorrezkoa) Enpresaren legezko ordezkariaren ahalorde notarialaren kopia

  2. (Derrigorrezkoa) Enpresaren legezko ordezkariaren IFZren kopia

  3. (Derrigorrezkoa) Operadorearen izaeraren egiaztagiria

  4. (Derrigorrezkoa) Proiektuaren memoria (4 fitxak)

  5. (Derrigorrezkoa) Proiektuaren ustiapen eta komunikazio plana

  6. (Aukerazkoa) Zerga betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen agiria (ez da beharrezkoa eskaera orrian baimena emanez gero)

  7. (Aukerazkoa) Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen agiria (ez da beharrezkoa eskaera orrian baimena emanez gero)