1. (Derrigorrezkoa) [Edonola ere] Proiektuko jardueren kronograma.

  2. (Derrigorrezkoa) [Edonola ere] Aurrekontu xehatua formatu estandarrean (Agiria bete).

  3. (Derrigorrezkoa) [BANAKAKO PROIEKTUA] Proiektuaren azalpen zabaldua, gehienez 10 orrikoa.

  4. (Derrigorrezkoa) [BANAKAKO PROIEKTUA] Proiektua baloratzeko galdetegia.

  5. (Derrigorrezkoa) [ELKARLANEAN: Entitate liderra] Enpresen arteko lankidetza akordioa.

  6. (Derrigorrezkoa) [ELKARLANEAN: Entitate liderra] Proiektua baloratzeko galdetegia.

  7. (Derrigorrezkoa) [ELKARLANEAN: Entitate liderra] Proiektuaren azalpen zabaldua, gehienez 10 orrikoa.

  8. (Derrigorrezkoa) [ELKARLANEAN: Entitate parte-hartzailea] Proiektuan parte hartu duen enpresa bakoitzak galdetegi zehaztua bete beharko du (Agiria bete).

  9. (Aukerazkoa) [Edonola ere] Edukiz gero, genero berdintasunaren arloko ziurtagiriak edo planak.

  10. (Aukerazkoa) [Edonola ere] Edukiz gero, euskararen arloko ziurtagiriak edo planak.

  11. (Aukerazkoa) [Edonola ere] Erakundearen izenean dirulaguntza eskatzeko baimen idatzia (Agiria bete).