Subvenciones Subvenciones

Internazionalizazioa: Produktu Berriak Merkaturatzea


  1. (Derrigorrezkoa) Proiektua baloratzeko galdetegia.

  2. (Derrigorrezkoa) Proiektuaren kostuaren aurrekontu xehatua.

  3. (Derrigorrezkoa) Produktuaren berritasuna egiaztatzen duen dokumentazioa: 2017, 2018, 2019 edo 2020ko ekitaldiei dagokiena

  4. (Aukerazkoa) Edukiz gero, eskatzaileak dituen ziurtagiriak "Ingurumena" gaian.

  5. (Aukerazkoa) Edukiz gero, entitate eskatzaileak dituen ziurtagiriak "Erantzukizun soziala" gaian.

  6. (Aukerazkoa) Edukiz gero, eskatzaileak dituen ziurtagiriak "Berdintasuna eta bateragarritasuna" gaian.

  7. (Aukerazkoa) Edukiz gero, eskatzaileak dituen ziurtagiriak "Euskara" gaian.

  8. (Aukerazkoa) Erakundearen izenean dirulaguntza eskatzeko baimen idatzia (eredu normalizatuan).