Subvenciones Subvenciones

Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzen duten jarduerak (Udalak)


 1. (Derrigorrezkoa) [Edonola ere] Berdintasun politiketan duen aurrekontua

 2. (Derrigorrezkoa) [Edonola ere] Teknikari espezializatuari buruzko informazioa

 3. (Derrigorrezkoa) [Edonola ere] Udalaren berdintasun planifikazioa

 4. (Derrigorrezkoa) [Edonola ere] Entitateko idazkariaren ziurtagiria, proiektu estrategikoa egiteak sortutako gastuari buruzko aurrekontu osoaren % 20a, gutxienez, kofinantzatu dela egiaztatzen duena.

 5. (Derrigorrezkoa) [1 Esparru egonkorra_Jabekuntza eskola] 1.- Berdintasun politikak garatzeko esparru egonkorra duten udal edo mankomunitatearen jabekuntza eskola.

 6. (Derrigorrezkoa) [2 Adskribatutako langile gabekoa_Jabekuntza eskola] 2.-Berdintasuneko plangintza, aurrekontua eta langileen zerrendan zuzenean atxikita ez dagoen berdintasuneko langile espezializatua duten udalen Jabekuntza eskola.

 7. (Derrigorrezkoa) [3 Esparru egonkorra_Proiektuak] 3.- Berdintasun politikak garatzeko esparru egonkorra duten udal edo mankomunitatearen proiektua.

 8. (Derrigorrezkoa) [4 Adskribatutako langile gabekoa_Proiektuak] 4.-Berdintasuneko plangintza, aurrekontua eta langileen zerrendan zuzenean atxikita ez dagoen berdintasuneko langile espezializatua duten udalen proiektuak.

 9. (Aukerazkoa) [Edonola ere] Emakume eta gizonen berdintasunari buruzko trebakuntza ikastaro bat, gutxienez, egin izanaren ziurtagiria; ikastaro hori, gutxienez, 150 ordukoa izango da, eta organo ofizial batek ziurtatua (unibertsitatea edo administrazio publikoa).

 10. (Aukerazkoa) [Edonola ere] Entitateak irekitako kontu korronte baten jabetasuna ziurtatzen duen agiria, diru etxe batek emana. Lehenengo aldiz aurkezten direnak edo kontu zenbakia aldatu nahi dutenek.

 11. (Aukerazkoa) [Edonola ere] Aholkularitza entitateen kasuan: Emakunderen egiaztagiria, emakume eta gizonen berdintasunari buruzko laguntza teknikoa emateko aholkularitza entitate gisa homologatzen duena

 12. (Aukerazkoa) [Edonola ere] Proiektua burutzeko pertsona fisikoak edo juridikoak kontratatuz gero, kontratatutako talde teknikoaren edo pertsona fisiko nahiz juridikoen prestakuntza eta esperientzia profesionala egiaztatzen dituen agiria.

 13. (Aukerazkoa) [Edonola ere] Mankomunitateen kasuan: estatutuen kopia, mankomunitatearen jarduera-mota eta izaera juridikoa adierazita