Subvenciones Subvenciones

Giza eskubideak eta aniztasunean bizikidetza (Elkarteak) 2020ko deialdia


  1. (Derrigorrezkoa) [Edonola ere] Proiektua

  2. (Derrigorrezkoa) [Edonola ere] Erakundearen estatutuen kopia

  3. (Derrigorrezkoa) [Edonola ere] Eraketa aktaren kopia

  4. (Derrigorrezkoa) [Edonola ere] Erregistroan izena emanda dagoela egiaztatzen duen agiria

  5. (Derrigorrezkoa) [Edonola ere] Bazkide Liburuaren kopia edo idazkariaren ziurtagiria (gaur egun eta azken bi urteetan bazkide kopurua)

  6. (Derrigorrezkoa) [Edonola ere] Legezko ordezkari den pertsona fisikoaren NAren fotokopia

  7. (Derrigorrezkoa) [Edonola ere] Proiektuaren aurrekontua (adierazi proiektuaren gainerako finantzaketa bideak, halakorik balego)

  8. (Derrigorrezkoa) [Elkarteak zergak ordaintzen ditu Gipuzkoatik KANPO] Zerga betebeharrak egunean dituela frogatzen duten ziurtagiria (egoitza fiskala Gipuzkoatik kanpo)

  9. (Derrigorrezkoa) [Elkarteak EZ DU BAIMENA EMATEN betebehar fiskalen egoera kontsultatzeko] Gizarte Segurantzarekiko egunean egoteko ziurtagiriak

  10. (Derrigorrezkoa) [Elkarteak EZ DU BAIMENA EMATEN betebehar fiskalen egoera kontsultatzeko] Zerga betebeharrak egunean dituela frogatzen duten ziurtagiria (baimenik ematen ez du)