Subvenciones Subvenciones

Gipuzkoako agiri ondarea zaharberritzekodiru laguntzak (2020)


 1. (Derrigorrezkoa) Zaharberritu beharreko agirien jabetza eskubidearen titularitatea edo haien gainean eskubide errealen bat duela egiaztatzen duten agiriak.

 2. (Derrigorrezkoa) Zaharberritu nahi diren agiriei buruzko argibideak: hautapen hori egiteko arrazoiak, informazio historikoa, haiei buruzko argitarapenak.

 3. (Derrigorrezkoa) Agirien ingurumen eta instalazio baldintzei buruzko argibideak, agiriak dauden lekuari dagokionez.

 4. (Derrigorrezkoa) Agiriek dituzten kalteak azalduko dituen txostena: azalpen zehatza eta irudi fotografikoak

 5. (Derrigorrezkoa) Proposatutako zaharberritze proiektua.

 6. (Derrigorrezkoa) Zaharberritze lanerako gastu eta sarreren aurrekontua. Aurrekontuko xedapena badagoela egiaztatzen duen agiria (herri erakundeak).

 7. (Aukerazkoa) Identifikazio Fiskaleko Zenbakiaren fotokopia. Beharrezkoa, aurretik aurkeztu ez denean (OHARRAK ikusi)

 8. (Aukerazkoa) Eskatzaileak Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituela egiaztatzeko ziurtagiria. Aldundiari eskaera telematikoan baimena eman ez bazaio.

 9. (Aukerazkoa) Nortasunaren egiaztagiria (nortasun agiria, dagokien eregistroan inskribatutako eraketa eskriturak, dagokion erregistroak emandako ziurtagiria eta abar). Beharrezkoa, aurretik aurkeztu ez denean (OHARRAK ikusi)

 10. (Aukerazkoa) Eskatzaileak zerga betebeharrak egunean dituela egiaztatzeko ziurtagiriak. Aldundiari eskaera telematikoan baimena eman ez bazaio.

 11. (Aukerazkoa) Kontu korrontearen titularitatea. Beharrezkoa, aurretik aurkeztu ez denean (OHARRAK ikusi)