Subvenciones Subvenciones

B.4 - Gipuzkoako txirrindularitza klubak


  1. (Derrigorrezkoa) Gauden denboraldiko jarduketa programa

  2. (Derrigorrezkoa) Denboraldiko gastu eta sarreren aurrekontu xehatua.

  3. (Derrigorrezkoa) B4A formularioa, federazio lizentziei buruzkoa

  4. (Derrigorrezkoa) B4B formularioa: zuzendaritza batzordeari buruzkoa

  5. (Aukerazkoa) B4D formularioa: klubak ekitate politikak garatzeko duen programa.

  6. (Aukerazkoa) Zerga betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen ziurtagiria. Ez da beharrezko izango eskaera orrian Departamentuari baimena ematen bazaio horiek eskatzeko.

  7. (Aukerazkoa) Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen ziurtagiria. Ez da beharrezko izango eskaera orrian Departamentuari baimena ematen bazaio horiek eskatzeko.

  8. (Aukerazkoa) Eskatzaileak irekitako kontu korronte baten jabetasuna ziurtatuko duen aurtengo agiria, banku edo aurrezki entitate batek emana. Agiri hori beharrezkoa da bakar bakarrik kontu zenbakia aldatu bada.

  9. (Aukerazkoa) B4C formularioa: kalitate ziurtagiriak.