1. (Derrigorrezkoa) Auzotasun administratiboa egiaztatzen duen ziutagiria

  2. (Derrigorrezkoa) Curriculum vitaea

  3. (Derrigorrezkoa) Unibertsitatekoirakasle edo sona handiko ikertzaile batek egindako txostena

  4. (Derrigorrezkoa) Nortasun agiria

  5. (Derrigorrezkoa) Proiektuaren, programaren edo jardueraren gaineko azalpen txosten zehatza.

  6. (Aukerazkoa) Zerga betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen ziurtagiria. Ez da beharrezko izango eskaera orrian Departamentuari baimena ematen bazaio horiek eskatzeko.

  7. (Aukerazkoa) Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen ziurtagiria. Ez da beharrezko izango eskaera orrian Departamentuari baimena ematen bazaio horiek eskatzeko.

  8. (Aukerazkoa) Eskatzaileak irekitako kontu korronte baten jabetasuna ziurtatuko duen aurtengo agiria, banku edo aurrezki entitate batek emana. Agiri hori beharrezkoa da bakar bakarrik kontu zenbakia aldatu bada.