Subvenciones Subvenciones

Innobideak-Kudeabide Programa


 1. (Derrigorrezkoa) Kudeaketa Aurreratuko Hasierako Kontraste Txostena (Euskalitek egindakoa)

 2. (Derrigorrezkoa) Jarduera plana, enpresak egindakoa.

 3. (Derrigorrezkoa) Finkatze proiektuaren (2B) memoria tekniko-ekonomikoa - Cuestionario A

 4. (Derrigorrezkoa) Finkatze proiektuaren (2B) memoria tekniko-ekonomikoa - Cuestionario B.

 5. (Derrigorrezkoa) Antolakuntzaren barruko genero ikuspegiaren deskribapena - Galdetegia.

 6. (Derrigorrezkoa) Proiektuaren aurrekontu zehaztua.

 7. (Derrigorrezkoa) Lanaren eskaintza (zereginak zehaztuz eta bi aldeengatik sinatuta)

 8. (Derrigorrezkoa) Langileen bataz besteko kopuruari dagokion ziurtagiria (azken 12 hilabeteetakoa). Kooperatiba-sozietateen kasuan, bazkideen kotizazio-ziurtagiria.

 9. (Derrigorrezkoa) Entitate eskatzailearen JEZ (Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga) ziurtagiria

 10. (Aukerazkoa) Eskaeran baimenik eman ez bada, Ogasunarekiko betebeharretan egunean dagoela erakusten duen ziurtagiria

 11. (Aukerazkoa) Eskaeran baimenik eman ez bada, Gizarte Segurantzarekiko betebeharretan egunean dagoela erakusten duen ziurtagiria

 12. (Aukerazkoa) Erakundearen izenean dirulaguntza eskatzeko baimen idatzia (eredu normalizatuan)