Subvenciones Subvenciones

Gastronomia 4.0


 1. (Derrigorrezkoa) [Edonola ere] Aurrekontu xehatua formatu estandarrean

 2. (Derrigorrezkoa) [BANAKAKO PROIEKTUA] Proiektua baloratzeko galdetegia

 3. (Derrigorrezkoa) [BANAKAKO PROIEKTUA] Proiektuko jarduaren kronograma

 4. (Derrigorrezkoa) [ELKARLANEAN: Entitate liderra] Proiektua baloratzeko galdetegia.

 5. (Derrigorrezkoa) [ELKARLANEAN: Entitate liderra] Proiektuko jardueren kronograma.

 6. (Derrigorrezkoa) [ELKARLANEAN: Entitate liderra] Elkarlanean egindako proiektuen kasuan, enpresen arteko lankidetza akordioa.

 7. (Derrigorrezkoa) [ELKARLANEAN: Entitate parte-hartzailea] Elkarlanean egindako proiektuen kasuan, proiektuan parte hartu duen enpresa bakoitzak galdetegi zehaztua bete beharko du.

 8. (Aukerazkoa) [Edonola ere] Edukiz gero, genero berdintasunaren arloko jarduketen zurigarriak

 9. (Aukerazkoa) [Edonola ere] Edukiz gero, euskararen arloko jarduketen zurigarriak

 10. (Aukerazkoa) [Edonola ere] Eskaeran baimenik eman ez bada, Ogasunarekiko betebeharretan egunean dagoela erakusten duen ziurtagiria.

 11. (Aukerazkoa) [Edonola ere] Eskaeran baimenik eman ez bada, Gizarte Segurantzarekiko betebeharretan egunean dagoela erakusten duen ziurtagiria.

 12. (Aukerazkoa) [Edonola ere] Erakundearen izenean dirulaguntza eskatzeko baimen idatzia (eredu normalizatuan)

 13. (Aukerazkoa) [ELKARLANEAN: Entitate liderra] Edukiz gero, proiektuaren azalpen zabaldua, gehienez 10 orrikoa

 14. (Aukerazkoa) [ELKARLANEAN: Entitate liderra] Edukiz gero, proiektuaren azalpen zabaldua, gehienez 10 orrikoa.