Subvenciones Subvenciones

Bonu Teknologikoak


  1. (Derrigorrezkoa) Erakundearen identifikazio-datuak, enpresa kategoria (tamaina) eta eskatzen diren zerbitzuak jasoko dituen galdetegi laburra.

  2. (Derrigorrezkoa) Eskatutako zerbitzuen eskaintza, exekuzio epea zehaztuko duena

  3. (Aukerazkoa) Erakundearen izenean dirulaguntza eskatzeko baimen idatzia (eredu normalizatuan).

  4. (Aukerazkoa) Eskualde Garapenerako Agentziaren idatzi labur bat, diruz lagunduko den proiektua gomendatuz eta babestuz.

  5. (Aukerazkoa) Ogasunarekiko betebeharretan egunean dagoela erakusten duten ziurtagiria

  6. (Aukerazkoa) Gizarte Segurantzarekiko betebeharretan egunean dagoela erakusten duten ziurtagiria