Subvenciones Subvenciones

C.1 - Arautu gabeko prestakuntza programak eta kirol titulazioak lortzeko programak.


  1. (Derrigorrezkoa) Identifikazio fiskaleko txartelaren kopia

  2. (Aukerazkoa) titulua eskuratu izanari buruzko ziurtagiria

  3. (Aukerazkoa) C1A formularioa: Gipuzkoako kirol federazioek Gipuzkoako Lurralde Historikoan IKASTAROAK ANTOLATZEA

  4. (Aukerazkoa) C1B inprimakia: Gipuzkoako Lurralde Historikotik kanpo emandako IKASTAROETARA JOATEA.

  5. (Aukerazkoa) Zerga betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen ziurtagiria. Ez da beharrezko izango eskaera orrian Departamentuari baimena ematen bazaio horiek eskatzeko.

  6. (Aukerazkoa) Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen ziurtagiria. Ez da beharrezko izango eskaera orrian Departamentuari baimena ematen bazaio horiek eskatzeko.

  7. (Aukerazkoa) Eskatzaileak irekitako kontu korronte baten jabetasuna ziurtatuko duen aurtengo agiria, banku edo aurrezki entitate batek emana. Agiri hori beharrezkoa da bakar bakarrik kontu zenbakia aldatu bada.